Rize Gölleri

Rize’nin dağlık kesimlerinde 2000 m irtifadan itibaren buzul aşındırması ve biriktirmesi sonucu oluşmuş küçük alanlı göller bulunur. En büyükleri 2950 m yükseklikte bulunan Ambar Gölü, 2900 m yükseklikteki Büyükdeniz Gölü ve 2778 m bulunan Öküzyatağı Gölü’dür. Bunların bir kısmı buzyalağı, bir kısmı da moren (buzultaş) set gölüdür. Ovit, Mezovit, Karadeniz, At Gölü, Kapılı Göller, Tatos […]

Read More