Yöre genelinde yıllardan beri yapılagelen enişte lokumu sadece mutfak kültüründe değil, evlenme gelenekleri içinde de önemli bir yere sahiptir. Enişte lokumu, yıllardan beri kaynanaların damatları için yaptıkları ve kızların her ziyaret edişlerinde bir bohça yapıp damat evine gönderdikleri bir pasta türüdür. Bundan dolayı bazı kesimde Kaynana Lokumu olarak da geçer. Düğünlerde aileler arası ilişkileri kuvvetlendirmek ve hediyeleşmek için yapılan bohça merasimlerinde damat (enişte) için hazırlanan bohçaya konulan Enişte Lokumu adını her ne kadar bu şekilde yapılış amacından alsa da esasen bağları sıkı tutmak, karşı tarafa afiyet dilemek ve ikramda bulunmak inceliğini beraberinde taşımaktadır. Bölgemize ait “Rize Enişte Lokumu” 2021 yılında tescillenerek coğrafi işaret belgesi alan ürünlerimiz arasına dahil olmuştur.