Tarihten Günümüze En Güzel Geleneğimiz Atma Türkü!

Karadeniz müzik ve türküleri kendilerine has olan özellikleri sayesinde diğer türkülerden çok farklıdır. Bu türkülerinde kendi içinde en muhteşem, en farklısı atma türkülerdir. Atma Türkü Rize kültürünün en derin özelliklerindendir. Bir de karşısındaki olguya ve kişiye karşı olabileceği gibi iki kişi arasında da gerçekleşir.  Buna da karşı beri atma türkü denir.

Atma Türkü iki mısra ya da dört mısra halinde söylenir. Sonrasında normal yaşam içerisinde herkes atma türkü söylerdi. Atma Türkülerin kendine özel bir konusu yoktur. Kemençe ve mızıka eşliğinde ya da enstürmansız her konuda önceden hazırlık yapılmadan doğaçlama söylenmektedir. Düğünlerde, derneklerde, sünnetlerde, çay bahçelerinde, imece eratlıklarında, yayla şenliklerinde ya da kızların ve erkeklerin birbirlerini rakip gördükleri direkt duygusunu ifade edemeyenlerin atışmalarıyla ortaya çıkmıştır.

Öncelikle söyleyelimki Ülkemizin sosyal ve ekonomik olarak değişimi ile birlikte sonrasında atma türküler ve atma türkü söyleyenlerin sayısı nesli tükenmeyle karşı karşıya kalmıştır. Günümüzde atma türkülerimiz usta sanatçılar tarafından söylenmektedir. Ya da doğaçlama yerine yazılı okumalı olarak yapılmaktadır.

Atma Türkü temalarında doğa sevgisi, yayla hayatı, sevdalık, gurbet özlemi, sevgi, ayrılık ve kavuşma konularının yanısıra muzip, hüzünlü, duygu dolu aşağılayıcı komik ifadelere sürekli olarak rastlarız. Karadeniz insanının günlük yaşantısına ait her şey atma türkünün konusu olabilir. Atma Türkü insanların açıktan söyleyemedikleri duygu ve düşüncelerini türkülerle anlatılmasına yardımcı olurlar. Örneğin Rizeli bir genç erkek ailesine ve sevdasına evlenmek istediğini Atma türkü ile ifade eder. Ya da bir Rizeli kızgınlığını ve kırgınlığını atma türkülerle karşı tarafa iletir. 

Halk ozanı Osman Efendioğlu’na 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından Yaşayan İnsanların Hazinesi Ödülü verilmiştir.

Atma Türkü

Karşı Beri Atışma

Kadıbağı

ATMA TÜRKÜ ÖRNEKLERİ NELERDİR?

Karşıya kaya derler,
Keçiye yaban derler.
Ne kadar güzel olsan,
Adına çoban derler.

İnelum derelere
Tutalum alabaluk
O kiz ananlan baban
Etmedimi sevdaluk.

Ali Faik TAŞ:

Unutuldu dedeğun kültürü yaşatalum
Varsa türküsü olan haburda paylaşalum.

Davut Ali SUİÇMEZ:

Atma türkü dededen kaldi bize hatıra
Akıldan geçenleri dökeriz hep satıra

Ali Faik TAŞ:

Suiçmezin Gökhan’ı vardı Faik dedesi
Atma türkü atarak tavlanmıştı nenesi

Gökhan SUİÇMEZ:

Ah gidi zalim hayat ayırdı bizi bizden,
Bana türkü atarsın şimdi gittiğin yerden.

Davut Ali SUİÇMEZ:

Nenesi Suiçmezdu kolay kolay tavlanmaz,
Yaz ayı gelduğunde kara tavuk avlanmaz

Ali Faik TAŞ

İstersen bir araştır nedur olayın asli,
Dedem yaman adamdı hem zeki hemde kasli.

Davut Ali SUİÇMEZ

Dedeni meth edersun bilmem onun kasini
Suiçmezlerden aldı deden kızın hasini

Gökhan SUİÇMEZ:

Ben sizlen baş edemem siz bu işin ustasi,
Aradan çekileyim siz adamlarun hasi.

Davut Ali SUİÇMEZ:

Atma türki işine lazim gelur ustaluk,
Herzaman yazaruz biz gelmez ise hastaluk.

Ali FAik TAŞ:

Bida oturup yazmak biraz isteyi zaman,
Habib başkan görseydi cevap verırdi haman.

Davut Ali SUİÇMEZ:

Senun zamanun boldur yaz doldur buralari
Bende gelur yazarum açmadan aralari.

Ali FAik TAŞ:

Zaten seni duşundum lazim gelur çalişmak
Bizde okuruz elbet duşunsa biri yazmak

Önde Gelen Atma Türkücülerimiz

Halil KODALAK, Hacı Ali ÖZDEMİR, Osman Efendioğlu, Ahmet ÇAKAR, Çaloğlu YUSUF, Remzi BEKAR, Hasan SÖZERİ, Bahattin ÇAMURALİ, Sırrı ÖZTÜRK, Katip ŞADİ, Kemal ÇABA, Kemal İPŞİR, Piçoğlu Osman GÖKÇE, Fehmi ALAN, Rizeli Sadık AYNACI, Salanoylu Mehmet YAVUZ, Hüseyin DİLAVER, Faik Oğlu Yahya TAŞ, Dere ağası Arif Ali SUİÇMEZ,  Goryanalı HÜSEYİN, Maçkalı Hasan TUNÇ, Osman GENÇ, Yahya Oğlu Hacı Ali Faik TAŞ ve de Harun Oğlu Davut Ali SUİÇMEZAraştıran : Gökhan SUİÇMEZ